Welcome/Welkom

Melles Research Fund aims to facilitate innovative research in the field of Ophthalmology, in particular cornea, and to share knowledge to provide better eye care.

Melles Research Fund encourages and finances groundbreaking ophthalmological research, highly qualified education and future-oriented patient care and focuses on corneal transplantations. The research team of Melles Cornea Clinic and Amnitrans EyeBank conducts research and develops new surgical techniques, donor tissue-preparation procedures and related instruments.

Fundraising for OCT 

Donated corneas are a precious commodity. The better the quality, the more precise thay can be used. That is the reason why Amnitrans EyeBank in Rotterdam (part of the independent knowledge center NIIOS) would like to buy an OCT-device. Employees of NIIOS are raising funds to buy an OCT. You could contribute too by stating “OCT EyeBank” via our:

 

Het Melles Research Fonds wil innovatief onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, en in het bijzonder het hoornvlies, mogelijk maken en de kennis hierover delen om een betere oogzorg te realiseren.

Het is belangrijk onnodig oogleed te voorkomen bij mensen met een visuele beperking. Luisteren naar hoe iemand zijn visuele beperking ervaart, is hierbij essentieel. Daar de kwaliteit van leven sterk bepaald wordt door het gezichtsvermogen, is het van groot belang om onze kennis wat betreft verbeteren van het gezichtsvermogen en het bevorderen van een spoedig herstel na behandeling te vergroten. Dat wil zeggen; hoe meer kennis en middelen er zijn, hoe meer mensen geholpen kunnen worden.

Het Melles Research Fonds stimuleert en financiert daarom baanbrekend oogheelkundig onderzoek, hooggekwalificeerd onderwijs en toekomstgerichte patiëntenzorg. De focus ligt hierbij op hoornvliestransplantaties. Het onderzoeksteam van de Melles Hoornvlieskliniek en Amnitrans Oogbank doet onderzoek naar en ontwikkelt nieuwe chirurgische technieken, donorweefsel-preparatietechnieken en het hierbij passende instrumentarium.

Het Nederlands Instituut voor Innovatieve Oogheelkundige Chirurgie (NIIOS) is de koepel waaronder Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam, Amnitrans Oogbank en het Melles Research Fonds vallen.

Aanmelden nieuwsbrief

Het Melles Research Fonds brengt een digitale donateursnieuwsbrief uit. Bent u geïnteresseerd in het lezen over de ins en outs van de Melles Hoornvlieskliniek, achtergrondinformatie over de onderzoeken van Dr. Melles en zijn team, en de nieuwtjes op het gebied van oogheelkunde; meldt u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Nieuws

Inzamelingsactie voor OCT

Team NIIOS loopt de marathon van Rotterdam

Marathon Rotterdam kick off om hoornvliesselectie naar hoger plan te brengen

Gedoneerde hoornvliezen zijn een kostbaar goed. Hoe beter de kwaliteit in beeld gebracht wordt, hoe preciezer ze benut kunnen worden. Dat is de reden dat Amnitrans EyeBank uit Rotterdam (onderdeel van de onafhankelijke kennisorganisatie NIIOS) graag een OCT-apparaat zou aanschaffen. Medewerkers van het NIIOS willen de aanschafprijs via diverse fundraising acties bij elkaar brengen.

De komende periode wordt bij diverse gelegenheden aandacht gevraagd voor het belang van een OCT in onze weefselbank. Bijdragen, onder vermelding van “OCT Oogbank”, zijn van harte welkom via onze

Onderzoeksactiviteiten

Velen hebben het afgelopen jaar het Melles Research Fonds een warm hart toegedragen, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Dit is voor ons een extra stimulans om ook in het nieuwe jaar verder te gaan met ons oogheelkundige onderzoek. Echter niet zonder u eerst deelgenoot te maken van onze resultaten van het afgelopen jaar. Lees hier meer over... Lees meer

ARTIKEL MELLES RESEARCH FONDS IN BEURSVISIE

Met trots tonen wij u hierbij graag een artikel over het Melles Research Fonds dat in juli is gepubliceerd in het blad 'Beursvisie', een uitgave van Bank ten Cate & Cie. In het artikel vertelt Dr. Melles over zijn drijfveren en visie op oogheelkundige ingrepen.... Lees meer